Fem blå bröder

Maria Ljungdahl

En samling lyrik och prosadikter från fem decennier.

"Fem blå bröder" innehåller dikter och prosadikter ur Maria Ljungdahls tidigare outgivna lyriksamlingar från perioden 1976-1994, kompletterade med en del både äldre och nyare verk. Några av texterna har varit publicerade i mindre lyriktidskrifter, respektive i antologin "Grupp 96".

book-cover

Bokbeskrivning

Innehåll