Androgynen

Liksom Tintomara,
blir den skjuten
— från dess älskande —
som icke förmår stanna
i en könsroll.

Liksom Tintomara:
den som sig söker hela
— till väsen och natur —
och inte vill bli hälft,
kommer att såras.