Arons stav

Jag följde en grönskande stav
som lyste i mörkret över vägen.
Den bars av en man utan krav
på makt eller uppsatta lägen.

Så leddes jag fram till en strand
där havet mig mötte, kallt och öppet.
Min ledsagare tyst försvann –

…för att återkomma, i ett nytt sammanhang,
med ett annat ansikte…