Deadly embrace

Den ena låser den andra,
som låser den första.

Allt är givet på förhand.
Ingen utvecklas.

Båda väntar
att den andra
skall ta första steget.

Ingen utåtriktad aktivitet möjlig.
Inga andra känsloobjekt tillåtna.

Inte nog med incesten, eller
svartsjukan gentemot
resten av världen:
den ena är svartsjuk på den andra
för att den finns till.
Miriam vill hellre vara i Aron;
Aron vill helst få vara Miriam.