Den svenska synden

Förspillda tillfällen
definierar begreppet Synd.

Den är inte bara
något ont man gjort,
något omoraliskt,
något ogudaktigt eller
tråkigt, utan
något gott man
underlåtit att göra.