En ny värld

En ny värld, det är,
när månen blir blå, och
himmelen gul.
När silver blir guld,
guld blir silver.

När gräset växer ovan
regnbågen.
Och molnen seglar i sjön,
båtar finns i himlen.
I veckan finns torsdagar sju.