Havet

Brusande mot strand,
vilda vågor ryter.

Stenen mals till sand,
av den vilda våg.

Men ibland jag såg,
hur vågen blev till stiltje.

Då går det bra att ro,
även i en gammal sko.