Hemliga brister

En äldre syster födde ett sladdbarn.
Den yngre besvarade inte julkortet.

En sparsam son besparade sin mamma
många sorger
men glömde att ta ut sig
själv från begravningskontot.

En ärlig kvinna berättar alltid exakt
hur många och vilka hon har älskat.
Annars kunde man ju tro att hon var man!

Två gamla vänner talar aldrig med varandra
om varför deras vänskap åldrades så fort.