Julen

Rödast av allt är julen.

Blod, rosor, eld, vallmo, fanor, röda stugor – ingenting är så rött som vår bild av julen.

Lyskraften hos julen är starkast.

Detta beror kanske på den korta och rödaktiga dagen.

Andra saker minns vi främst i dagsljus. Då dominerar det vita, gula och blå i dagsljuset över
de röda blommorna, de röda fanorna eller blodet.

Men julen försiggår i midvintertid, när inomhus och pynt och stearinljus dominerar oss.

Dagsljuset är bara en rosa parentes.