Meddelande till grekisk kung

Du, med klokt tal och vacker sång, erhöll löftet om din drottnings snara räddning ur skuggans förvillelser.

ACHTUNG!

VI PÅMINNER OM ATT NI NU HAR BÖRJAT ER VANDRING TILLSAMMANS OCH ATT GIVNA LÖFTEN FRÅN DENNA STUND ÄR BINDANDE!

tvivlar du på hennes avsikter,
tror du inte längre på er gemensamma kraft,
vänder du dig om
för att se vad för sällskap
skuggan gett henne
till gränsen?

kanske du bryter ditt löfte
i ängslan och iver.
men, kanske du också redan fördrivit
bitar av skugga.
solminnen silar ner i hennes mörker
och ger henne lust att krypa
uppåt
till dig
nästa vår.