När tiden har gått

När tiden har gått

Man väntar.
Låter allting vara som det är.
Ger sig till tåls.

Väntan nöter ut en.
Oföränderligheten är tråkig.
Tålamodet tar all ens energi.

Tiden går hela tiden.
Och om man inte själv använder sin tid
så går den ändå.

Och när tiden har gått
färdigt

Tiden är ute.
Ingenting återstår.

Eller: man väntar inte.
Bestämmer sig för att ständigt försöka
förändra allt som inte längre fungerar
eller stelnat
eller blivit omöjligt.

Man finner sig inte
i att livet tycks sakna mening.

Tiden går ju.
Men man använder sitt liv.

Och när tiden har gått —

Tiden är inne.
Evigheten återstår.

Och: man bestämmer
redan idag
att aldrig mer vänta.

Upptäcker
att tiden
hela tiden
går
och
att livet
pågår
utan
paus.