Novembersaga

Som ett lusthus från förra seklet
står en flerstammig tall vid stranden.
Grova grenar böjer sig till ett pagodtak
och skyddar mot novembersorgen.

Utsikten bortöver sjön är lugnande.
Ytan är grå och sluten,
som en avstängd tevemottagare.
Inga oroande signaler når hit idag.

I tallens krona bor en vis gammal drake.
Det är farligt att bli sedd på denna stig,
där mossan väver gobelänger mellan rötterna.

Natten skall komma, och Saturnus,
som eldstaden med sin stenring.

Efter varje slut finner vi
ytterligare en dag att vara tillsammans
innan allt blir vitt.