Single Hand Race

Vindar som
virvlar runt jorden.

Vatten i vågor:
lugna, böljande, bristande.

Båtar på led.
Båtar spridda.
Öar med sol.
Träd med snö.

Solglitter, vind,
vita vidder och
vita segel.

Aron åker slalom mot havet.

Vinden älskar seglen:
smeker, snärtar, susar.

Vinden hatar träden:
rycker, rasslar, rister.

Båtar vänder genom vind.
Händer skiftar sida.

Vindens händer rör vid allting.
Aron seglar ensam.
Aron angår mig, och
havet känner trädet.

Jorden rör sig,
vinden upprör havet.
Båten är på väg – ut
mot vinden – ut på havet.