Litt’ vett

”Fem blå bröder” innehåller dikter och prosadikter ur Maria Ljungdahls tidigare outgivna lyriksamlingar från perioden 1976-1994, kompletterade med en del både äldre och nyare verk. Några av texterna har varit publicerade i mindre lyriktidskrifter, respektive i antologin ”Grupp 96”.

Till dem som vill ha förklaringar till allt ger jag följande tips: om författaren hade varit en man, hade bokens Aron hetat Miriam och synts vara författarens sångmö och anima.